SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Pilotering, fundering og stabilisering – enkel, hurtig og vibrationsfri
Med ScrewFast Skruepæle® fra Uretek tilbyder vi en fantastisk metode pilotering – vores metode er enkel, hurtig og vibrationsfri. Dermed undgår vi bl.a. følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. En anden fordel ved ScrewFast Skruepæle® som fundering og pilotering er, at de let kan skrues op og genanvendes, og det gør dem velegnede til pilotering af også midlertidige installationer.

Læs mere om ScrewFast Skruepæle® ved at klikke på udførte jobs. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information.

Her har vi opremset nogle af de piloteringsopgaver,
som vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

 • Pilotering af vejskilte, vejportaler og informationstavler
 • Pilotering af signal- og kørestrømmaster ved jernbane
 • Pilotering af telemaster, målemaster, metrologimaster
 • Pilotering af elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
 • Pilotering af parcelhuse, villaer, etageejendomme mv.
 • Pilotering af tilbygninger
 • Pilotering af skorstene
 • Pilotering af støjafskærmning, spunsvægge og sikring mod udskridning af f.eks. jordvolde
 • Pilotering af konstruktioner til gangbroer ved f.eks. jernbaner og vejnet

Desuden kan vi med ScrewFast Skruepæle® stabilisere og pilotere alle former for bygninger, der har sætningsskader – det betyder bl.a.:

 • Pilotering af parcelhuse
 • Pilotering af villae
 • Pilotering af etageejendomme

 

Metode – fundering, pilotering og stabilisering

Som navnet afslører, er ScrewFast Skruepæle® udformet som store skruer, og dem installerer vi i jorden med entreprenørmaskiner – en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver skruepæl samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og dels ud fra viden om den last, der skal funderes / piloteres eller stabiliseres.

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør vores skruepæle velegnede til fundering, pilotering og stabilisering i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden minimal opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til at etablere helt nye fundamenter og efterfundering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder. F.eks. kan vi med skruepæle let skabe et plant fundament på en skråning eller etablere et midlertidigt fundament, der hurtigt kan tages op og genanvendes et andet sted.

Fundering / pilotering med skruepæle
Ved funderingsopgaver eller pilotering skal skruepæle placeres nøjagtigt, da de som oftest skal passe ind i en videre konstruktion - specialdesignet fundamentramme eller gravet fundamentsrende hvor toppen skal indstøbes. Alle vores specialdesignede rammer er af varmgalvaniseret stål, så de kan modstå alle vejrforhold.

Stabilisering / pilotering med skruepæle
Når vi stabiliserer og piloterer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af skruepælen til fundamentet vha. stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol/skruepæl, omstøber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, og da det hele dækkes med jord, inden vi forlader stedet, er den færdige pilotering knapt synlig.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre installeringen / piloteringen med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af stabiliseringens omfang. Du kan se forskellige eksempler på stabilisering med ScrewFast Skruepæle® ved at klikke her.
Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube